Логистични центрове

Управлението на доставките, транспорта и наличностите е ключов елемент за осъществяване на вашата дейност. Поверете ни изграждането на вашия логистичен център и може сте сигурни, че ще получите модерна база отговаряща на вашите най- високи изисквания. Кратки срокове на изграждане при стандартизирани проекти, което ще гарантира непрекъснатия цикъл на работа.

Вземи Оферта

    бизнес партньори

    бизнес партньори на мегабокс
    • Вземи оферта

      Вземи оферта