Работни помещения

Вашата компания и персонал заслужават комфорт и качество. Като фирма, наложила се през годините категорично смятаме че работните помещения и места трябва да осигуряват на първо място безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите, само по себе си това осигурява ефективна среда за работа и продуктивност. При изпълнение на минималните изисквания за безопасност се взимат предвид характеристиката на дейността и работното място, както и конкретни обстоятелства. Размерите на помещенията, броят на хората, разполагането на работно оборудване , пътя предвиден за транспортни средства и хора и свободни площи отговарят на изискванията на нормативните актове за безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност за съответната дейност.

Вземи Оферта

    бизнес партньори

    бизнес партньори на мегабокс
    • Вземи оферта

      Вземи оферта