Жилищен контейнер

Жилищните контейнери са модулни жилищни единици, които се изработват от обикновенни контейнери със сандивич панели. Тези конт Повече